| Knihovna | Nejčastější otázky |

Histroie Land of Ice


Land of Ice byl kdysy svět jako každý jiný ve vesmíru Constantin. Několik staletí než začala válka mezi Impériem Orla a Radou mocných, nechal Imperátor vynálezce, alchymist a mágy vynalézt způsob jak ochránit Império (tak se dřív Land of Ice nazýval). Po několika staletích se jim podařilo vytvořit s pomocí prastarých draků dva gigantické stroje. Každý z nich se umístil na pól a dokázal obklopit Império neproniknutelným magickým štítem. Bouhžel spotřebovával obrovské množství energie, které nedokázali pokrýt ani Nebeské Krystali.
Mezitím se podařilo Arianě, bohyni ohně otevřít s pomocí Protonose portál do Srdce ohně. Gigantické hvězdě uprostřed nekonečného vesmíru. Zde žijí mocné bytosti z čistého ohně. Odsud také pochází princ Andor, syna krále Ohnivých, který měl Arianu ochránit. Král Ohnivých prozradil Arianě velké tajemství. Stejně jako Nebeské krystali jdou vytvořit i Krystali ohně. Mají v sobě obrovskou magickou podstatu. Jediná jejich nevýhoda, je že svou energii nedokáží uvolňovat postupně, ale stejně jako nespotaný oheň jí smrtonostně uvolní v jednom okamžiku. Bohyně ohně byla také jediná kdo je mohl vytvořit z čisté essence ohně.
Představený rady mocných sjednotil mladé bohy a vytvořili radu mocných. Alianci, která prosazovala absolutní nadvládu bohů. Představený si však nedovolil otevřeně zaútočit na Prastaré draky anebo Impérium Orla. V cestě mu stáli prastaří bohové. Zvláště Protonoss. Pak se však stalo něco neuvěřitelného. Představený se setkává s mladým Strážcem. Ten ještě nechápe svůj důvod existence. Neví že má udržovat rovnováhu ve vesmíru Constantin. Představený jej přesvědčí, že je také mladý bůh. Jakmile mladý Strážce nabude část svých schopností nechá jej vyprovokovat Protonosse. Ten se však drží své neutrality. Uvědomí si však narušení rovnováhy a rozhodné se nejmocnější bytost vesmíru zničit.
Vytvoří svět z kterého není možný únik. Svět kde neplatí žádná božská moc. Uvrhne do něj mladého strážce. Zde se odehraje Bitva posledního soudu. Jak Strážce tak Protonoss zde nemohou požít svých schopností, avšak než se svět uzavřel mohl každý z nich na zlomek vteřiny použít naposledy svoji sílu. Strážce vytvořil armádu z ničeho, jak to dokáže jenom on. Protonoss ve zlomku vteřiny svolal na bojiště nejlepší bojovníky, jací kdy existovali a existovat budou. Ti se napříč prostorem a časem ocitli na Posledním bojišti.
Zatímco svádí Protonoss velkou bitvu, Rada mocných zahájí mohutnou invazi proti drakům. Ví že si tím nakloní Tartara, jednoho ze čtyř prastarých bohů, který draky nemá v oblibě. Draci utrpí velké ztráty. Obrací se o pomoc na Imperátora. Ten přikývne. Rada mocných začne vyjednávat. Tartarus a Adamant od té věci dávají ruce pryč. Jediná kdo se postaví na stranu Imperia Orla je Ariana, bohyně ohně. Avšak obrovské armády Rady mocných i přes několikanásobně větší ztráty poráží Imperátorovi expediční armády. Postupem času se boj přesouvá blíž a blíž k Império. V té době se do boje pouští Ariana a její armády. Síla ohně drtí vojenské síly Rady Mocných. Ani miliony válečníků se nevyrovnají Ohnivým přízrakům, kteří přichází ze Srdce ohně na pomoc princi Andorovi. Jenomže Rada mocných ovládá tisíce světů, které produkují více bojovníků, než jich dokáží společnými silami Impérium Orla, Prastaří draci a Ariana porážet. Tehdy přijde za Imprátorem mladý alchymista Rainor a nabýdne mu sestavení mocného artefaktu, který s pomocí Krystalu Ohně dokáže zničit celý svět. Během několika dní zničí celou civilizaci. Imperátor to odmítne. Ariana však povolí artefakt sestrojit. Vznikla tak Temná truhla zázraků, jak jí v lehkém alkoholovém opojení Rainor po úspěšném sestrojení pojmenoval.
Spojencům už zbývá jen sedm posledních světů. Tehdy Ariana vydá rozkaz použít nový artefakt. Během několika dní je zničen jeden ze světů, kde se vyrábí zbraně a vybavení pro armády Rady Mocných. Avšak Představený odmítne vyjednávání. Ví že Ariana nemůže zbraň použít, dokud nevytvoří další Krystal ohně.
Nastal den, kdy se brána na Impériu otevře a vyrazí skrz ní armády Rady Mocných. Několik metrů od brány však čekají Ohnivý přízraci a Ohnivý draci. Během několika hodin promění v popel statisíce bojovníků. Prach z mrtvých se hromadí. Vojáci Impéria jej nestačí odvážet pryč. Jsou jej hory. Bránou však prochází další a další. Nejsou to však jen lidé. Útočí obři, enti, wurmové, fénixové, kamenní golemové a nespočet dalších druhů. Ohniví draci už padají vyčerpáním, ale stále chrlí oheň. Nakonec jich několik padá k zemi. Bílí draci, kteří jsou předurčení k tomu být léčiteli je odnáší z bojiště. Ohnivý přízraci jsou postupně ničeni. Musí od brány ustoupit. Pak se spustí déšť šípů, ohnivých koulí, střel z balist na všechny příchozí bránou. Když Rada mocných vidí, že nedokáží prorazit obranou. Rozhodnou se pro vytvoření krátkodobých portálů. Ačkoliv je tenhle způsob velice náročný, používá se jen pro kolonizaci světů, kde ještě není brána, rozhodli se mu dát zelednou. Na Impériu se obevují krátkodobé portáli, které vždy otevřou průchod pro tisíc vojáků. Bitvi se rozhoří po celém Império. Imperátor dává rozkaz a obrovské stroje vytvoří kolem světa neproniknutelný štít. Brána se zavře, portáli už nelze vytvářet. Jenomže každý den stojí dva nebeské krystali. Imperátor ví, že situace je vážná. Tehdy znovu přijde Rainor. Navrhne, že je možné použít magidskou podstatu Temné truhli zázraků a vytvořit na štítu kolem Império další štít. Tento umožní odlehčit stávajícícmu. Je to ale velice riskantní. Existuje spousta vedlejších efektů, které můžou nastat. Imperátor mu dá povel ať to spustí. Stane se něco co nikdo nečekal a přeci tak jednoduchého. Nebeský krystal symbolizuje sílu elementu větru. Vzduch posílil oheň. Stejně jako požár rozdmýchaný větrem se i štít vznítil. Império se otřáslo a stejně s ním i část vesmíru Constantin, kde se nacházel. Império se propadlo do nicoty. Prostě zmizelo. Ocitlo se v temnotě. Na neby nebyla žádná hvězda. Jen věčná tma. Teplota rychle klesla. Poslední nadějí bylo znovu aktivovat štít. Tento úkol dal Imperátor Prastarým drakům. Ochraňujte stroje a dohlédněte na Império. Byl to jeho poslední rozkaz. Celá civilizace Impéria Orla se rozpadla...
Jako zázrak se zdálo, že stroje jakoby nepotřebovali žádnou energii. Prostě v té nicotě odněkud čerpali magickou sílu. Zahalili Imério do šedivého šítu, který symbolizoval nebe. Draci se postarali, aby se střídal den z nocí. Avšak jednou za zhruba čtyřista let dojde k výchylkám. Je nutné stroje na deaktivovat a znova spustit. Toto období je nazýváno jako Aethrova bouře a ukončí věk.

Avšak i na Land of Ice je možná cesta. Je potřeba Runa dračí krve. Když se sem zástupci Rady Mocných dostali a zjistili, že je svět zničený a Impérium Orla padlo dál se o něj nezajímali. Avšak potřeba Runy dračí krve na cestu tam i zpět přišla zanedlouho vhod. Někteří nový bohové se stali pro Radu nevhodnými a tak je nechal Představený deportovat na Império, které přejmenoval na zemi věčného ledu. Tak začali dějný Land of Ice, vězení pro bohy.

Od té doby se toho událo hodně. Tartarus přichází na význam Runy dračí krve. Ve skutečnosti to je klíč k vesmíru Constantnin. Land of Ice totiž už dávno není v tomto vesmíru. Mohutná energie uvolněná při sloučení dvou štítů vymrštila Império mimo prostor. Land of Ice tak vysí mezi prostory. Pokud dokáže brána spojit Land of Ice s vesmírem Constantin, pak určitě dokáže, pokud bude správná runa otevřít cestu do dalších vesmírů. Land of Ice se tak stalo přestupní stanici mezi vesmíry. Bouhžel na to přišel příliš pozdě.
Na Land of Ice z vesmíru Diabolus přichátí Démoni. Zahajují Invazi ve které se nebojuje jen o Land of Ice, ale i cestu do vesmíru Constantnin.