Kouzla

Na Land of Ice se nachází spousta tvorů, kteří ovládají mnoho kouzel. Počet kouzel na Land of Ice se zvyšuje a tak následující tabulka určitě není konečná.


Název Efekt Poznámka
Magie Lesa I. Jednotka umí povolat do boje enty - Počet přivolaných Entů je přibližně životy_jednotky/50
- Počet přivolaných entů je možné ovlivnit vybavením Druidský Ritual +50%
- Pokud má jendotka vybavení Prapor starého druidského cechu přivolává místo Entů Starodávné enty - Entové po boji zmizí
Magie Ledu I. Jednotka, která je zasažená tímto útokem dostává -1 do iniciativy Pokud má jednotka iniciativu menší než 1 tak neútočí
Magie Ledu II. Jednotka, která je zasažená tímto útokem dostává -3 do iniciativy Pokud má jednotka iniciativu menší než 1 tak neútočí
Magie Ledu III. Jednotka vyvolá ledové koule, které mají šanci snížit iniciativu jednotce, kterou zasáhnou. Šance na snížení inic. je 33%
Magie Ledu IV. Aethrův dotek - zasažené jednotce je snížena iniciativa o 10, ale její obrana je zvednutá na dvojnásobek Pokud má jednotka iniciativu menší než 1 tak neútočí

Magie Ledu V. Zruší zasažené jednotce magii ohně a ohnivý štít
Magie Ohně I. Jednotka sešle Ohnivou kouli Ohnivá koule se po útoku rozpadne
Magie Ohně II. Jednotka vyvolá Impy - Jednotka vyvolá počet_životů/5 Impů
- Impové se po boji rozpadnou na prach
Magie Ohně III. Jednotka sešle Meteorit - Meteorit útočí ve 3tím kole
- Meteorit pokud zabije cíl útočí na další, maximálně ale na 3
- Meteorit se po útoku rozpadne
Magie Ohně IV. Jednotka má šanci přivolat Ohnivý Přízrak - Jednotka může seslat jen jednoho přízraka
- Přízrak po boji zmizí
- Kouzlo je možné se naučit pomocí artefaktu Arianin Svazek Ohnivého Mistrovství
Magie Smrti I. Jednotka po zabití nepřátelské jednotky vzkřísí část jako kostlivce - Počet vzkřísených je počet_zabitých * 5
- Kostlivci po boji zústávají v armádě
- Pokud má jednotka Kostěnou flétnu vyvolá o 50% více kostlivců
Magie Smrti II. Jednotka po zabití nepřátelské jednotky vzkřísí část jako Lichy - Počet vzkřísených je počet_zabitých * (1 až 2)
- lichové po boji zústávají v armádě
Magie Smrti III. Strach - Napadená jednotka dostané -5 do iniciativy - Nepůsobý na Nemrtvé a Neživé
- Pokud má jednotka iniciativu menší než 1 tak neútočí
Magie Smrti IV. Prokletí - Jednotka dostane -X do útoku a obrany, kde X je počet útočníků - Jednotka nemůže mít menší obranu a útok než 0
Magie Smrti V. Povolání Duchů - Jednotka vyvolá 200 Uvězněných duší - Zvězněné duše se po boji rozplynou
Magie Smrti 6. Jednotka dokáže vytvořit ze zabité jednotky nemrtvé, kteří mají vlastnosti svých předchůdců. Oživené jednotky zůstávají v armádě

Magie Smrti 7. Jednotka dokáže přivolat prokleté enty. Entové se po boji rozpadnou

Magie Země I. Jednotka promění za každého útočníka jednu jednotku v kámen (zabije ji) - Pokud má jednotka se schopnosti Magie Země útok 1 a protivník má ohnivý štít. Ohniví štít jí zraní nejdřív.

Magie Světla I. Jednotka promění za každého útočníka jednu nemrtvou jednotku v prách (zabije ji) - Pokud má jednotka se schopnosti Magie Světla útok 1 a protivník má ohnivý štít. Ohniví štít jí zraní nejdřív.

Magie Světla II. Jednotka získa +20% do obrany každé kolo.

Magie Světla III. Jednotka získa +20% do útoku každé kolo

Magie Světla IV. Jednotka získa +20% do iniciativy každé kolo

Magie Světla V. Všechny jednotky Crinis, nebo jednotky ovládající libovolnou Magii světla, získají +1 do iniciativy a navíc se jejich steč zvedne o 5x jeich damage (platí i pro jednotky bez steče)

Multymagie I. Jednotka si volí jeslti bude kouzlit Magii Ohně 1, Magii Ledu 1 anebo Magii Smrti 4 Výběr kouzla je vždy před bojem

Multymagie II. Velmistrovská Magie Ohně - Jednotka umí používat Magii Ohně 3, Magii Ohně 4 Výběr kouzla je vždy před bojem

Multymagie III. Jednotka umí používat Magii světla 2, Magii světla 3, Magii světla 4 Výběr kouzla je vždy před bojem