Schopnosti Jednotek

Dav Jednotka se prostě rozběhne a proběhne skrz nepřátelskou linii nehledě na své ztráty. Čím víc je útočníků tím víc je jednotka posílena. Jednotce se ve větším počtu stává silnější, ale zranitelnější
Exterminace Jednotka je cvičená v zabíjení jakýchkoliv jednotek. Před každým bojem má prostudované slabiny nepřátelských jednotek a dokáže je využít k jejich likvidaci. X útočníků s touto schopností zabije stejný počet nepřátel
Imunita proti Ohni Jednotka s touto schopností dokáže odolat speciálním schopnostem a jejichž podstata je oheň. Jednotka ignoruje Ohnivý štít
Multi Útok Některé jednotky mají víc hlav, anebo jsou natolik dobře trénované, že dokáží dát více ran během jednoho kola. Jednotka útočí víckrát za kolo
Nemrtvý Pomocí temné magie je možné vzkřísit padlé válečníky nebo mocné kouzelníky. Tyto jednotky jsou pak náchylné na některé kouzla, ale naopak odolné třeba proti jedu. Jednotka je Nemrtvá
Neživý Neživá jendotka necítí bolest, ani utrpení. Je jí například Oživlé Bahno, Ledový Přízrak. Tato jednotka je uminí proti některým koulům a jedům. Jednotka je Neživá
Ohniví štít Některé jednotky, jejichž podstatou je oheň se dokážou bránit ohnivím štítem. Ten zraní případné útočníky. Je tak dobrou ochranou například před jednotkami, které ovládají zkamenění. Ohniví štít mají i někteří vyznavači bohů ohně. Pokud útočník také ovládá ohnivý štít ignoruje ten obráncův. Ohniví štít zraní za X * počet jednotek
Ledový štít "Ledový štít sníží iniciativu útočníka o X% X je individuální u každé jednotky s touto schopností
Otrávený útok Jednotka získá X% proti živým jednotkám X je individuální u každé jednotky s touto schopností
Svatý útok Jednotka získá X% proti nemrtvým jednotkám X je individuální u každé jednotky s touto schopností
Drtivý útok Jednotka získá X% proti neživým jednotkám X je individuální u každé jednotky s touto schopností
Sabotáž Strategie na bitevním poli je velice důležitá a štěstí přeje připraveným. Jednotky, které ovládají tuto schopnost jsou velkým přínosem pro armádu. Na začátku bitvy se vplíží do nepřátelského tábora a sabotují nejsilnější z jednotek. Ta je pak v boji slabší a nezpůsobuje takové zranění Sníží cílové jednotce poškození o počet sabotérů
(aktivuje se jen v prvním kole)
Slayer Jednotky stouto schopností ignorují soupeřovu obranu a útočí pořád stejným poškozením. Tuto schopnost mají například těžké obléhací zbraně. Najdou se ale i velice dobře vycvičené jednotky například Æthrovi ledový válečníci Jednotka uděluje pořád stejné poškození
Steč Najde se pár jednotek, které se prostě rozběhnou proti nepříteli a využijí svojí rychlosti k udělení co možná největšího poškození. Nejnznámější jsou Čěrní a Prokletý Rytíři, ale najde se i mnoho dalších. V třetím kole získá jednotka +X do poškození
Temný Křik Temný křik je mocnou zbraní, která posiluje Nemrtvé a živé zastrašuje. Postavit se proti armádě, posílené Temným křikem je často nadlidský úkol. Jednotka v prvním kole přidá X až X*3 % do útoku, obrany, poškození a iniciativy Nemrtvým jednotkám, kde X je počet "křičících" jednotek
Unikátní Jednotka Jednou za čas se najde hrdina, který je prostě nenahraditelný. Takovíto hrdina pak může nosit vybavení, artefakty a relikvie určené pouze pro unikátní jednotky. Nejznámějšími jsou Generál Starého Impéria, Dreaddův Vyvolený nebo Gobliní Hrdina. Samozřejmě i ty se můžeš stát unikátním hrdinou, stačí vzít meč a postavit se do čela svích armád. Jednotka je unikátní, značí se zlatou barvou
Vzkříšení Jednotka s touto schopností má po své smrti šanci, že znovu povstane. 66% šance na vzkříšení 50 - 100% mrtvých