Války Aliancí

Úvod
Ve světě Land of Ice bohové zakázali přímé konflikty klanů mezi sebou. Bohové přikázali velitelům aby soustředili všechnu svou moc proti Démonům a některým novým frakcím. Je však v samotné podstatě člově bojovat proti dalším lidem.
Zlom nastal s příchodem aliancí. Bohové nebyli moc nadšení z jednoty lidí. Protože ta mohla narušit jejich moc. Dali lidem omezení a to 10 klanů na jednu alianci. Ovšem to byla chyba. Velitelé aliancí si začali vybírat sobě rovné. Objevovali se aliance složené z Dreaddovích přisluhovačů, které narušovali křehký mír. Tehdy se sešli pohové a dohodli se, že dovolí aliancím mezi sebou bojovat, ale pouze tehdy pokud s tím protivník souhlasí

Princip válek
Války vyhlašuje velitel aliance jinému veliteli aliance. Ten musí válku potvrdit. Poté se čeká než válka započne. V okamžiku začátku je možné napadnout protivníkovu alianci. Útočníkovi bude vybrán náhodný cíl s hodnotou nad 100K. Pokud zvítězí, získá podle pravidel války (druhu války) odměnu. Válka končí pokud není možné na nikoho dalšího zaútočit (všichni jsou pod 100K)

Jak správnce vyhlásí válku
Správce může vyhlástí válku v menu Válka. Objeví se mu formulář, který musí vyplnit. ID aliance protivníka si může zjistit v seznamu aliancí. Dále vybere druh války (viz. níže) a datům + čas zahájení. Pokud protivník do tohoto data nepotvrdí válku, tak je válka zrušena a poplatek ztracen! Poté klikne na Vyhlásit válku. Automaticky se všem členům cizí aliance rozešle pošta s vyhlášením války. Aby šla válka vyhlásit musí být ve vaší i nepřátelské alianci alespoň 5 lidí s hodnotou armády nad 100K

Jak budu ve válce bojovat
V menu aliance se po zahájení války objeví vedle odkazu INFO odkaz Zaútočit. Po jeho kliknutí se dostaneš na stránku standartního útoku. Při válce aliancí platí stejný čas jako dobývání, plenění atd. Za jakou dobu můžeš zaútočit záleží na druhu války. Útok pak proběhne normálně.

Jaké jsou pravidla?
Pravidla válek určujě druh války:
Potyčka - boje probíhají na hranicích.
Co získá vítěz: Věhlas
Co ztratí poražený: Věhlas
Limit útoku: 24 hodin
Cena: 1,000,000 zlatých

Nájezd - boje se přesouvají do vnitřku provincie.
Co získá vítěz: Věhlas, zlato, lidi a runy do alianční pokladnice
Co ztratí poražený: 50% zlata,lidí, run a 50% všeho vybavení v budovách
Limit útoku: 12 hodin
Cena: 2,000,000 zlatých

Dobývání - bojuje se o města.
Co získá vítěz: Věhlas, zlato, lidi a runy do alianční pokladnice, 1 - 6 měst
Co ztratí poražený: 50% zlata,lidí, run a 50% všeho vybavení v budovách, 1 - 6 měst
Limit útoku: 6 hodin
Cena: 5,000,000 zlatých

Totální - válka nemá žádná pravidla
Co získá vítěz: Věhlas, zlato, lidi a runy do alianční pokladnice, 1 - 6 měst
Co ztratí poražený: 50% zlata,lidí, run, 50% vesnic, osad a 100% vybavení v budovách, 1 - 6 měst
Limit útoku: 3 hodiny
Cena: 10,000,000 zlatých